Skytree Line: 
Tōkyō Asakusa - Hikifune - Kita-Senju - Nishiarai - Sōka - Shin-Koshigaya - Koshigaya - Sengendai - Kasukabe - Dōbutsu-Kōen

Triebwagen der 6050er Serie (Bj 1985) im Endbf Tōkyō Asakusa

Endbf Tōkyō Asakusa - mit ordentlichem Spalte zw Zug und Bahnsteig

Endbf Tōkyō Asakusa - mit ordentlichem Spalte zw Zug und Bahnsteig

Brücke über den Sumida River in Tōkyō Asakusa

Triebwagen der 100er Serie auf der Brücke über den Sumida River in Tōkyō Asakusa

Brücke über den Sumida River in Tōkyō Asakusa

Triebwagen der 8000er Serie (Bj 1969) im Bf Horikiri

Brücke über den Arakawa River bei Kosuge

Triebwagen der 20000er Serie (Bj 1988) im Bf Kosuge

Triebwagen der 30000er Serie (Bj 1997) zwischen Kitakoshigaya und Obukuro

Triebwagen der 250er Serie (Bj 1998) in Kasukabe

Triebwagen der 20000er Serie (Bj 1988) in Himemiya

Nikkō Line: 
Dōbutsu-Kōen - Itakura Tōyōdai-mae - Shin-Ōhirashita - Tochigi - Kanuma - Shimo-Imaichi - Nikkō

Triebwagen der 100er Serie (Bj 1990) in Tobu-Dobutsukoen

Triebwagen der 6050er Serie (Bj 1985) im Endbf Tōbu Nikkō

Einfahrt in den Endbf Tōbu Nikkō

nach oben